Настоящата страница е собственост на “Болър” ЕООД с адрес на управление в гр. София, бул. „Черни Връх“ 47.

Авторски права

Авторските материали по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на собствениците на Igrach.com. Те могат да бъдат ползвани или цитирани само след писмено съгласие, но при задължително посочване на източника и поставяне на адреса на сайта под материала – www.igrach.com. Нерегламентираното им използване е нарушение на Закона за авторското право и следва да носи наказателна отговорност.

Потребителски права

Потребителят има право да използва информацията на www.igrach.com по всякакъв начин, но не и за търговска цел. Потребителят се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.igrach.com, не може под никаква форма да бъде причина или повод за предявяване на каквито и да било искове – граждански, административни, съдебни и други към собствениците на сайта.

Екипът на сайта на www.igrach.com не носи отговорност за коментарите на потребителите пред трети лица.

Отказ от отговорност

Всеки посетител на www.igrach.com използва информацията на сайта на собствена отговорност. Нашият екип не носи никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби в резултат от ползването на www.igrach.com или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се на сайта линкове. 

Този уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Сайтът е предназначен само за хора, които са навършили 18-годишна възраст.

Политика за поверителност на личните данни 

Политиката за поверителност на личните данни обхваща съдържанието на уебсайта на www.Igrach.com. Политиката за поверителност засяга подлежащите на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържания от нас уеб сайт и описва възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме. Към момента единствените такива данни са т.нар. „бисквитки“ (HTTP cookie). При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г. Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява единен набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.

Какви услуги предоставяме?

Без да е напълно изчерпателен списъкът, предоставяме следните основни онлайн услуги: Чрез www.igrach.com предлагаме медийно съдържание, отразяващо актуални събития и предоставяме възможност за коментиране от потребители. За да можем да предоставяме услуги с необходимото качество, разчитаме на генериране на приходи основно от онлайн реклама. Предоставяните услуги са безплатни за потребителите на поддържаните от нас сайтове. Те не са предназначени за лица на възраст под 18г. 

Защо събираме и обработваме данни?

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели. За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта на www.igrach.com събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:
IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.
Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:
•    Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
•    Колко време отделяте в даден сайт;
•    В коя страница или статия сте влизали;
•    Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
•    Анонимизирани отговори от гласуване в онлайн анкети;
•    Демографски данни и др.

Какви данни ни предоставяте Вие?

Сайтът на www.igrach.com няма регистрационна форма и не събира лични данни от потребители като имена, дата на раждане, адрес на електронна поща и др.

На кого споделяме вашите данни, събирани при нас?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайтовете от портфолиото ни и позволяват идентифициране, не се предоставят на други лица или компании. Можем да предоставим информация съхранявана при нас по причини от правен характер, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на www.igrach.com или на други потребители при наличие на правен спор.

Предоставяме ли възможност за събиране на данни от трети страни?

Действията ви на страниците поддържани от нас могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване основно на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти и др.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

За какво използваме бисквитки?

Според преследваната цел ние използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:
Конфигуриране на услугите    Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайтовете.
Сигурност    Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.
Процеси    Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.
Рекламиране        Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.
Състояние на сесията    „Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.
Статистика и анализ    Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Google Analytics.

Как да изтриете или забраните "бисквитки"?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри. Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви (персонализирана реклама), посетете www.youronlinechoices.eu/bg

Последна промяна 24.5.2018