Авторски права

Авторските материали по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са притежание на собствениците на Igrach.com. Те могат да бъдат ползвани или цитирани само след писмено съгласие, но при задължително посочване на източника и поставяне на адреса на сайта под материала – www.igrach.com. Нерегламентираното им използване е нарушение на Закона за авторското право и следва да носи наказателна отговорност.

Потребителски права

Потребителят има право да използва информацията на www.igrach.com по всякакъв начин, но не и за търговска цел. Потребителят се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.igrach.com, не може под никаква форма да бъде причина или повод за предявяване на каквито и да било искове – граждански, административни, съдебни и други към собствениците на сайта.

Екипът на сайта на www.igrach.com не носи отговорност за коментарите на потребителите пред трети лица.

Отказ от отговорност

Всеки посетител на www.igrach.com използва информацията на сайта на собствена отговорност. Нашият екип не носи никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби в резултат от ползването на www.igrach.com или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се на сайта линкове. 

Този уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Сайтът е предназначен само за хора, които са навършили 18-годишна възраст.